Pelle Svanslös

öppna förskola

Pelle Svanslös öppna förskola är en mötesplats för barn i åldrarna 0-6 år tillsammans med en vuxen. Hos oss får ni roliga, gemensamma upplevelser. Ni kan umgås, leka, skapa, få stöd och ta del av aktuell information som är riktad till barnfamiljer. Vi arbetar för att vara en inspirerande mötesplats för både barn och föräldrar där ni kan dela erfarenheter och knyta nya kontakter. Genom lek, musik och skapande vill vi stimulera barnens utveckling och ge dem möjligheter att utvecklas både individuellt och i gemenskap med andra. Ni hittar oss även på: Facebook och Instagram (@svanslos).

Förändringar med anledning av coronaviruset

Kalender

För uppdaterad info om öppettider, evenemang och liknande titta under fliken Kalender.

Öppettider

GÄLLER INTE P.G.A. Coronapandemin
Mån 9-11.30, 12.30-15.30
Tis 9-11.30, 13-16.00
Ons 9-11.30, 12.30-14.30
Tor 9-11.30, 12.30-15.00
Fre 9-14.30

Grupper/Kurser

Spädbarnsmassage, Första hjälpen/HLR Barn, International playgroup, Deutsches Spieltreffen

Aktuellt

Aktuellt

🎵Come and sing in English on Teams! 🎶

On Wednesday 1st of December at 3 p.m., we get together digitally on Teams to sing,  rhyme and chat in English. Your first language doesn’t need to be English at all though. Send an sms to 070-0209521 to register and get...

Läs mer

Information

Information

Schema

GÄLLER INTE P.G.A. Coronapandemin
Vårt veckoschema finner du via länken ovan. Vi har sångstund varje dag, 10.30 på förmiddagen och 14.00 på eftermiddagen. Ibland sker ändringar i schemat på grund av exempelvis utflykt. Håll er gärna uppdaterade via vår kalender och/eller fliken “Aktuellt” samt vår facebooksida. De onsdagar det inte är temaeftermiddagar stänger vi 14.30.

Temaeftermiddagar

GÄLLER INTE P.G.A. Coronapandemin
Tema innebär varierande aktiviteter som ibland är planerade långt i förväg och ibland planeras nära inpå. På vissa gäller föranmälan. Information om kommande aktiviteter finns uppsatt på Svanslös samt i vår kalender på hemsidan och på vår facebooksida. Första onsdagen varje månad har vi oftast International Playgroup (öppna förskolan på engelska).

Verksamheten

Verksamhet är politiskt och religiöst oberoende. Ingen anmälan krävs och besöket är kostnadsfritt. Den vuxna som följer med barnet ansvarar för barnet under vistelsen. Ni kan komma och gå som ni vill under öppettiderna. Enklare fika kan köpas och det går även bra att ta med egen mat eller fika. Vi vill att verksamheten ska styras av besökarnas behov så lämna gärna era synpunkter till oss.

Förändringar

Förändringar

INFO PÅ SVENSKA

Kära familjer!

Vi behöver alla hjälpas åt med att ta ansvar för att gemensamt begränsa smittspridning av coronaviruset i samhället.

Vi bedriver därför all vår verksamhet digitalt och utomhus och med ett begränsat antal personer.

Vi kommer, under en tid, att ha lokalerna stängda och istället flytta ut verksamheten samt köra den digitalt. Vi erbjuder sångstunder digitalt via Teams och även livesända sångstunder på vår facebooksida. Vi har digital bokstund och fika på länk. Sångstunder utomhus i olika parker och barnvagnspromenader m.m. Vi informerar om aktiviteterna en vecka i taget, kolla på Aktuellt för det senaste.

Även vid utomhusaktiviteter behöver vi alla vidta försiktighetsåtgärder. Du och ditt barn bör vara fullt friska för att delta även vid våra aktiviteter utomhus. Vi uppmanar alla besökare som känner av minsta förkylningssymptom att stanna hemma.

Vid sångstunderna utomhus ser vi till att sitta eller stå med större avstånd till varandra än vanligtvis. Detta är enklare att genomföra utomhus eftersom vi har större ytor att vara på. Det kommer nu att vara ett begränsat antal deltagare vid sångstunderna. Vi tillhandahåller mattor att sitta på under sångstunderna och grundprincipen är en familjer per matta. Vi vuxna hjälps åt att hålla avståndet mellan familjer.

För att se livesänd sångstund behöver du ha tillgång till Facebook. Vi sänder från Pelle Svanslös öppna förskolas Facebooksida.

För att delta via Teams, skicka sms till 0700209521. Kom ihåg att ange vilken aktivitet, dag och tid du anmäler dig till. Du behöver en dator, surfplatta eller smarttelefon, en ok internetuppkoppling samt tillgång till videofunktion. 

Det kan komma att bli ändrade aktiviteter med kort varsel, så håll er uppdaterade här på hemsidan under Aktuellt eller vår Facebooksida.

Ta hand om varandra!

/Lena & Karin

—————————-

Följ länken för information om hanteringen av det nya coronaviruset inom Uppsala kommun:

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

Länk till generell info på flera språk med anledning av coronaviruset:

https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/filmer/

INFO IN ENGLISH

Dear families!

We all now need to take joint responsibility for limiting the spread of the new Coronavirus.

Due to the latest recommendations we will have our house closed for some time, and instead engage in outdoor activities as well as digitally run activities. Singing outdoors, stroller walks and live broadcasting is on the agenda. We will inform about the activities one week at a time, check Aktuellt for updates.

Also when engaging in outdoor activities, we all need to take precautions. We urge all visitors who feel the slightest symptoms of a cold to stay at home.

When singing outdoors, we make sure to sit or stand at greater distances to each other than usual. This is easier to carry out outdoors because we have access to larger areas. The number of participants during the singing will be limited. We provide and place rugs to sit on during the singing and the principle is one familie per rug. We are fully aware that the children will move around a bit, but we adults will help out to do our best to keep the distance between families.

To see live broadcast singing you need to have access to Facebook. We will live stream from Pelle Svanslös Open Preschool’s Facebook page.

There may be changes in activities at short notice, so check for updates on our website in Aktuellt or on our Facebook page.

Take care of each other!

/Lena & Karin

—————————-

Follow the link for information from Uppsala kommun about the new Coronavirus:

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

Link to info in several languages due to the coronavirus:

https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/filmer/

Kontakta oss

Adress
Dag Hammarskjölds väg 9
752 37 Uppsala

VISA KARTA

TELEFON

070-020 95 21

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se