Vårvindar – förändringens vindar. Winds of Spring – Winds of Change.

Kära familjer!

Vi behöver alla hjälpas åt med att ta ansvar för att gemensamt begränsa smittspridning av coronaviruset i samhället. 

Den senaste rekommendationen är att vi bör bedriva verksamhet utomhus och med ett begränsat antal personer.

Vi kommer, under en tid, att ha lokalerna stängda och istället flytta ut verksamheten samt köra den digitalt. Sångstunder utomhus, barnvagnspromenader samt livesända sångstunder är på agendan. Vi informerar om aktiviteterna en vecka i taget. 

Även vid utomhusaktiviteter behöver vi alla vidta försiktighetsåtgärder. Du och ditt barn bör vara fullt friska för att delta även vid våra aktiviteter utomhus. Vi uppmanar alla besökare som känner av minsta förkylningssymptom att stanna hemma.

Vid sångstunderna utomhus ser vi till att sitta eller stå med större avstånd till varandra än vanligtvis. Detta är enklare att genomföra utomhus eftersom vi har större ytor att vara på. Det kommer nu att vara ett begränsat antal deltagare vid sångstunderna. Vi tillhandahåller mattor att sitta på under sångstunderna och grundprincipen är två familjer per matta. Vi är fullt medvetna om att barnen kommer att röra sig en del, men vi vuxna hjälps åt att i möjligaste mån hålla avståndet mellan familjer. 

För att se livesänd sångstund behöver du ha tillgång till Facebook. Vi sänder från Pelle Svanslös öppna förskolas facebooksida: https://www.facebook.com/pellesvanslosofsk/.

Det kan komma att bli ändrade aktiviteter med kort varsel, så håll er uppdaterade via vår hemsida eller vår facebooksida https://www.facebook.com/pellesvanslosofsk/.

Vecka 14

Tisdag:   Utomhus – Sångstund vid Pelle Svanslös lekpark 14.00.

Onsdag: Sångstund på Facebook 10.30

              Utomhus – Sångstund vid Pelle Svanslös lekpark 14.00.

Torsdag: Sångstund på Facebook 10.30

              Barnvagnspromenad 13.00, vi möts på gården vid öppna förskolan.

Fredag:  Utomhus – Sångstund i Botaniska trädgården 10.30 (info om mötesplats kommer).

 

Vecka 15

PÅSKLOV – stängt

GLAD PÅSK!

 

Ta hand om varandra!

/Lena & Karin

———————————————

Följ länken för information om hanteringen av det nya coronaviruset inom Uppsala kommun:

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

—————————————–

INFO IN ENGLISH

Dear families!

We all now need to take joint responsibility for limiting the spread of the new Coronavirus.

Due to the latest recommendations we will have our house closed for some time, and instead engage in outdoor activities as well as digitally run activities. Singing outdoors, stroller walks and live broadcasting is on the agenda. We will inform about the activities one week at a time. 

Also when engaging in outdoor activities, we all need to take precautions. We urge all visitors who feel the slightest symptoms of a cold to stay at home.

When singing outdoors, we make sure to sit or stand at greater distances to each other than usual. This is easier to carry out outdoors because we have access to larger areas. There number of participants during the singing will be limited. We provide and place rugs to sit on during the singing and the principle is two families per rug. We are fully aware that the children will move around a bit, but we adults will help out to do our best to keep the distance between families.

To see our live broadcast singing you need to have access to Facebook. We will live stream from Pelle Svanslös’ Facebook page: https://www.facebook.com/pellesvanslosofsk/.

There may be changes in activities at short notice, so check for updates on our website and on our Facebook page: https://www.facebook.com/pellesvanslosofsk/.

Schedule:

Tuesday, 31 March

Outdoors – Singing by the Pelle Svanslös Playground at 14:00

 

Wednesday, 1 April

Livestream singing on Facebook at 10:30

Outdoors – Singing by the Pelle Svanslös Playground at 14:00

 

Thursday, 2 April

Livestream singing on Facebook at 10:30

Stroller walk at 13:00, we meet up at the courtyard of the open preschool

 

Friday, 3 April

Outdoors – Singing in the Botanical Garden (info about meeting point later)

 

6-13 April – Easter Holiday – CLOSED – Happy Easter!

 

Take care of each other!

/Lena & Karin