Ändringar på grund av Uppsalas nu ökande smittspridning.

Nuläget i Uppsala är väldigt allvarligt, vi ser en kraftigt ökande smittspridning. 

Alla behöver ta sitt ansvar. 

Detta gör att vi endast kommer att bedriva digital verksamhet hela april månad. 

Denna vecka ändras:

onsdag 10:30 till teams anmälan 0700209521

fredag 14:00 blir livesångstund på facebook. 

Håll i – håll ut! 

AVSTÅND = OMTANKE

♥️