Enkätdags – survey time

Fyll i vår enkät! Välj svensk eller engelsk version.

Klicka på någon av länkarna för att komma till enkäten.

svenska: https://goo.gl/forms/7dWz2nGQL3GtxhEe2

Please click on the link below to get to the survey.

english: https://goo.gl/forms/qq04hIfqKHMGOVIv2

We would love to be even better! Please help us by filling out our survey about your and your child’s/children’s experience of Pelle Svanslös öppna förskola and how we can develop it to better meet families’ needs. The answers will be treated anonymously. A big thank you in advance, your opinions are so valuable!
A big thank you in advance, your opinions are so valuable!
——————————
Vi vill bli ännu bättre! Hjälp oss genom att fylla i vår enkät om hur du och barnet/barnen du kommer hit med med upplever vår verksamhet och hur den kan utvecklas för att fylla barnfamiljers behov. Svaren kommer att hanteras anonymt.
Stort tack på förhand, era synpunkter är så värdefulla!