Ni missar väl inte morgondagens temaföreläsning om ”Barnkiss – inkontinens och urinvägsinfektioner”.
Barnläkare Tryggve Nevéus kommer hit och föreläser för oss 14.30.