Fotografering & sångstunder i Botaniska 14/9

Tisdagens (14/9) fotografering 📸 blir i Botaniska trädgården.
🎵 På grund av detta har vi Båda sångstunderna i Botaniska trädgården, både 0-6 mån på förmiddagen OCH 0-6 år på eftermiddagen (OBS flyttad från Vasaparken)! 🎶