Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering

Enligt den nya Skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har vi som huvudman ansvar för att du som förälder ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål.

Om Du som förälder har klagomål/synpunkter på Pelle Svanslös öppna förskolas verksamhet används nedanstående arbetsgång. Alla klagomål/synpunkter dokumenteras, utreds och följs upp.

Steg 1
Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Detta dokumenteras alltid! Om Du efter kontakt med personalen fortfarande inte är nöjd ta då kontakt med verksamhetsansvarig. Detta kan Du givetvis också göra direkt.

Steg 2
Använd förskolans blankett för att skriftligen lämna klagomål/synpunkter. Blanketten kan antingen lämnas direkt, eller skickas, till Pelle Svanslös öppna förskola eller lämnas till någon personal på förskolan. Därefter tas klagomålet/synpunkten upp på nästföljande personalmöte. Verksamhetsansvarig ansvarar för att uppföljning görs.

Steg 3
Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar du verksamhetsansvarig som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal.

Steg 4
Om du känner att du inte är nöjd med ditt svar från verksamhetsansvarig kan du kontakta huvudmannen, Olle Hallin

Kontaktuppgifter
Entreprenör, C Företaget Barnomsorg, Olle Hallin, 0707-92 09 33
Utbildningsnämnden, http://skolsynpunkter.uppsala.se/ eller utbildningsnamnden@uppsala.se, 018-727 00 00