Inställd spädbarnsmassage idag, tisdag 11/9

Starten för spädbarnssmassagen är istället framflyttad till nästa tisdag, 18/9 kl.10, på grund av sjukdom. Fortfarande 5 tillfällen.