Inställda aktiviteter

Idag blir tyvärr spädbarnsmassage och sångstund inställda, eller framflyttade.
CLOSED/STÄNGT på grund av sjukdom

ta hand om er!

Har ni tillgång till vår FB så sjung gärna hemma med videos som finns där. Sång och ramsor och musik är bra för barns språkutveckling och inlärning.