KURS I FÖRSTA HJÄLPEN & HLR BARN

Ny möjlighet att gå kurs i Första hjälpen & HLR Barn!

Tisdag 22/11 kl 18-21:15 på Pelle Svanslös öppna förskola.

Nu finns en chans till att gå! Isabelle, samma instruktör som vid Röda Korsets kurser, håller kurs för oss till subventionerat pris när Röda Korsets gratiskurser är slut. 

Priset per deltagare är 325kr.

BOKNINGEN ÖPPNAR torsdag 10/11 kl 21:00 och görs via mejl till svanslos@cforetaget.se. Mejl som skickas innan denna tidpunkt räknas inte. Du får ett mejlsvar oavsett om du fått plats eller inte. 

Upplägg och principer är samma som vid Röda Korsets kurser:

Kursen är 3 timmar lång och ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, och kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.

Kursen innehåller mycket praktisk övning, oömma kläder rekommenderas.

För att fullt fokus ska ligga på det livsviktiga kursinnehållet, får inga barn följa med på kursen. 

Kursinnehåll

* L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)

* Kontroll av livstecken

* Medvetslöshet – stabilt sidoläge

* Larma

* Utföra hjärt-lungräddning

* Åtgärder vid luftvägsstopp

* Stoppa blödning

Du erhåller såklart ett diplom efter genomgången kurs.