Länken till anmälan Första hjälpen- & HLR-kursen

Här kommer anmälningslänken till Röda Korsets kostnadsfria (och barnfria) kurs i Första hjälpen & HLR barn 22/3 kl 18-21:15: 

https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1968509