Privatekonomin på agendan!

Ändrat livsläge? Medveten om din ekonomi på ett annat sätt sedan föräldraledigheten kom in i ditt liv?

På onsdag 28/9 kl15 kommer budget- och skuldrådgivare Elin hit och tipsar samt svarar på frågor om ekonomi och hur få den hållbar!

Du deltar med eller utan barn, vi tar fram lite leksaker vid behov!

Välkommen!