Sångstunden 17/8 kl 14 blir på Teams och ej utomhus ☔️