Schema vecka 20!

Även vid utomhusaktiviteter behöver vi alla vidta försiktighetsåtgärder. Du och ditt barn bör vara fullt friska för att delta även vid våra aktiviteter utomhus. Vi uppmanar alla besökare som känner av minsta förkylningssymptom att stanna hemma.

Vid sångstunderna utomhus ser vi till att sitta eller stå med större avstånd till varandra än vanligtvis. Detta är enklare att genomföra utomhus eftersom vi har större ytor att vara på. Det kommer nu att vara ett begränsat antal deltagare vid sångstunderna. Vi tillhandahåller mattor att sitta på under sångstunderna och grundprincipen är en familj per matta. Vi är fullt medvetna om att barnen kommer att röra sig en del, men vi vuxna hjälps åt att i möjligaste mån hålla avståndet mellan familjer.

———————

Also when engaging in outdoor activities, we all need to take precautions. We urge all visitors who feel the slightest symptoms of a cold to stay at home.

When singing outdoors, we make sure to sit or stand at greater distances to each other than usual. This is easier to carry out outdoors because we have access to larger areas. There number of participants during the singing will be limited. We provide and place rugs to sit on during the singing and the principle is one family per rug. We are fully aware that the children will move around a bit, but we adults will help out to do our best to keep the distance between families.