Vi måste tyvärr hålla stängt den 12/9 eftersom Vattenfall ska utföra arbeten på fjärrvärmenätet.