Temaeftermiddagar – start i september

Under augusti viker vi tematiden till planering för oss pedagoger, den första temaeftermiddagen för terminen blir International group den 6/9