Träff för föräldrar som valt att skaffa barn på egen hand!

Onsdagen 22/3 kl 14:45-16:30 har vi öppet för dig som valt att skaffa barn på egen hand eller funderar på att göra det. Funderare och försökare är alltså också självklart varmt välkomna!

Du kommer och går som det passar dig under öppethållandet. Vi har sångstund kl 15:15.

Välkommen på lek, umgänge och sångstund! 👋🏼

Under terminen är en träff till planerad, i maj.