TSS – tecken som stöd

Nu finns återigen möjlighet att lära sig teckna tillsammans med sitt barn här på Svanslös.

Varför teckna med barn?

Babytecken kan öka ditt barns möjlighet att göra sig förstådd innan talet kommit igång. Att förstå varandra känns bra och babytecken ger möjlighet att minska frustration hos barnet –  vilket ger både gladare och nöjdare bebis och förälder. Andra fördelar är att babytecken underlättar barnets språkinlärning och främjar den kognitiva förmågan och emotionella utveckling hos barnet. Då babytecken ökar kommunikationen mellan barn och förälder främjar det också en trygg anknytning. (http://narabebis.se/babytecken/)

fb-bild