16/11   Deutsches Spieltreffen 14.30-16.30

23/11   Att kommunicera med tecken – TSS, TAKK , babytecken. kom igång, allmän info/tips/tricks… 15-16

24/11   Workshop: Träning efter graviditet OBS!! Föranmälan 14.30-15.30

30/11   Gipsfötter OBS!! FULLBOKAT

Anmälan görs via mail kurser@cforetaget.se