Ville du gå Första hjälpen- & HLR Barn-kursen 26/10 men fick inte plats?