AMNING I FOKUS

Denna veckas temafokus är AMNING och Barbara Laviña, som är hjälpmamma inom Amningshjälpen, är med oss och informerar,samtalar och svarar på frågor om amning.

Det är gratis men du behöver föranmäla dig. 

Eftersom Region Uppsala rekommenderar att hålla barn 0-6 månader hemma i nuläget, kan du som har ett litet barn välja att DELTA VIA TEAMS.

Du ANMÄLER dig genom att skicka ett mejl till svanslos@cforetaget.se. Kom ihåg att ange vilken aktivitet, dag och tid du anmäler dig till, samt om du vill delta på plats eller via Teams.

Du som deltar fysiskt på plats på Svanslös gör det med eller utan barn – det som passar dig för dagen. Vi håller till i sångstundsdelen och vi tar fram lite leksaker för medföljande barn. 🧸