Grupper/Kurser

Spädbarnsmassage

OBS: KURSEN GES INTE UNDER 2022

Lena är instruktör i spädbarnsmassage, utbildad genom IAIM, International Association of Infant Massage. Ni kan anmäla er till våra massagekurser som startar flera gånger per termin. Under kursen visar Lena er på en docka hur ni kan massera ert barn.

Kursen är uppdelad på 5 tillfällen. När du fått en plats får du mer information inför kursstart. Vi rekommenderar att barnet är 2,5-5 månader vi kursstart för att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa sätt. Kostnad för kursen är 400kr. Anmälan till kurserna öppnar två veckor innan kursstart. Intresset för kurserna är stort och antalet platser begränsade.  De 10 första som anmäler sig får en plats. 

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden. Huden är kroppens största sinnesorgan. Spädbarnsmassage ger dig och ditt barn en upplevelse av närhet, glädje och kommunikation. Det ger dig och ditt barn möjlighet att fördjupa och utveckla er relation, ert samspel. Massagen är ingen behandling utan en stunds välbefinnande för er båda. Det har dock visat sig att vissa delar av spädbarnsmassagen kan ha terapeutiska effekter. Särskilt magmassagen, som om den utförs regelbundet och förebyggande kan lindra magknip och magbesvär.
Det kan även bidra till bättre sovvanor och bättre blodcirkulation och ökad kroppsmedvetenhet.

Spädbarnsmassage har ingen åldersgräns. Det är ett utmärkt sätt att behålla kroppskontakt och närhet till det växande barnet och det går att anpassa massagen till äldre barn och vuxna. Det underlättar dock att lära ut strykningarna innan barnet vill åla, gå eller krypa iväg.

Babymassagen har sitt ursprung i Kerala i södra Indien. Där anses den vara en helig konst, ett sätt att förlänga den omedelbara kontakten mellan mor och barn. På Nya Guinea finns ett talesätt: Barnet gråter för att få vara nära mammans hud. Tekniken som idag lärs ut i Sverige är utarbetad av den amerikanska forskaren Vimala S Mc Clure. Utifrån sina erfarenheter av babymassage har hon sammanställt en teknik som fungerar som ett växelspel mellan rogivande och stimulerande strykningar. Tekniken finns beskriven i boken ”Spädbarnsmassage – en handbok” (Lidbeck-Rydin-Uddman).

Första hjälpen/Hjärt-lungräddning barn

I samarbete med Röda korset erbjuder öppna förskolan en utbildning som syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn inklusive HLR samt att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att förebygga och ge första hjälpen vid sår – och brännskador. Inga speciella förkunskaper krävs. I kursen ingår mycket praktisk övning och vi rekommenderar därför oömma kläder. Utbildningen är kostnadsfri och omfattar 3 timmar exkl. raster.

Kursen ges en eller några gånger per termin. Information om när kursen ges finns här på hemsidan samt på vår facebooksida.

Anmälan görs till kurser@cforetaget.se och du kan bara anmäla en person åt gången för att så många familjer som möjligt ska få ta del av kursen.

International playgroup

On the first Wednesday afternoon of the month there is an English speaking playgroup (ages 0-6 years). You may drop in at any time and stay as long as you want during the opening hours.

We offer a playful environment where you can meet other English speaking families and we play and sing together. Most welcome regardless if your primary language is English or not.

Deutsches Spieltreffen

Am zweiten Samstag jeden Monats veranstalten wir einen deutschsprachigen Spielnachmittag (Altersgruppe 0-6 Jahren). Kommt einfach zwischen 14:30 und 16:30 Uhr vorbei. Gegen 15:30 Uhr sammeln wir uns zum Singen.Mehr Info gibt es in der Facebook-Gruppe “Deutsche Kinder und Eltern in Uppsala”. Wir freuen uns auf euch!

Prenumerera på bloggen


Loading