Schema

TILLFÄLLIGT UNDER VÅREN 2020 HAR VI ENDAST VERKSAMHET UTOMHUS och DIGITALT. SE FLIK AKTUELLT FÖR DÄR SKRIVER VI UT SCHEMA FÖR NÄRMASTE VECKAN.  (Vi har även en Facebooksida som vi uppdaterara varje vecka.)

Vi har sångstund varje dag, 10.30 på förmiddagen och 14.00 på eftermiddagen.

Temaeftermiddag på onsdagar från kl. 14.30 består av varierande aktiviteter som ibland är planerade långt i förväg och ibland planeras nära inpå. Vid INGET TEMA betyder det att vi STÄNGER 14.30. (Stängningstid varierar på olika teman.) Håll er gärna uppdaterade via vår kalender och/eller aktuellt sida samt Facebooksida.