Verksamheten

Öppna förskolans verksamhet är politiskt och religiöst oberoende. Ingen anmälan krävs och besöket är kostnadsfritt.

Föräldrarna ansvarar för barnen under vistelsen på öppna förskolan. Ni kan komma och gå som ni vill under öppettiderna. Enklare fika kan köpas och det går även bra att ta med eget.

Vi vill att verksamheten ska styras av besökarnas behov så lämna gärna era synpunkter till oss. Vi ordnar aktiviteter och utflykter efter era önskemål. Prata med personalen!

Vi samverkar med Uppsala kommun, Samariterhemmets mödravårds och barnavårdscentral, Aleris Barncentrum och andra organisationer som kommer i kontakt med barnfamiljer.

Vi har en åldersindelning för att förenkla planeringen av sångstunder och aktiviteter i nivå med barnets utveckling.