Samtal om små barns sömn

Onsdag 19/10 kl 15 besöker sömnexpert Frida Rångtell oss för ett samtal om små barn och sömn (0-3 år).

Du deltar med eller utan barn – det som passar dig för dagen. Vi håller till i sångstundsdelen och vi tar fram lite leksaker. Det är kostnadsfritt och kräver ingen anmälan.

Läs gärna mer om det Frida gör på: https://www.slumra.nu/

Välkommen! 😴