TEMA BABYPOTTNING — bäst på plats men via Teams är möjligt

På onsdag 11/1 kl 14:45-16 får vi träffa My från Enköpings sjalotek med gedigen praktisk och teoretisk erfarenhet av babypottning (EC, Elimination Communication). Med babypottning menas att erbjuda barnet mellan 0-18 månader att kissa eller bajsa på annan plats än i blöjan, men du måste inte ha ett barn i den åldern för att vara med på onsdag! 🚽

My berättar, tipsar och svarar på frågor om babypottning. ℹ️ 

Det är gratis men du behöver föranmäla dig. ANMÄLAN om fysiskt deltagande görs via e-post till svanslos@cforetaget.se. 📋

Eftersom Region Uppsala rekommenderar att hålla barn 0-6 månader hemma i nuläget, kan du som har ett litet barn välja att DELTA VIA TEAMS. Du anmäler dig antingen via sms till 070-020 95 21 eller e-post till svanslos@cforetaget.se. Kom ihåg att ange vilken aktivitet du vill delta i och att du vill delta via Teams, eftersom det är flera aktiviteter med anmälningar denna vecka.

Om ni inte håller er hemma för att undvika smitta, rekommenderar vi att ni deltar fysiskt då det ger den bästa upplevelsen och bäst möjlighet att ta del av tex förevisade användbara positioner vid babypottning.


Du som deltar fysiskt på plats på Svanslös, deltar med eller utan barn – det som passar dig för dagen. Vi håller till i sångstundsdelen och vi tar fram lite leksaker för medföljande barn. 🧸 

Kom gärna i god tid så att alla familjer hinner komma in och på plats i tid, vår hall är inte den rymligaste vid högt tryck. 😅